baner

TOUR TRONG NƯỚC

30 %

Thứ 6 hàng tuần

1,490,000 đ

2,130,000

45 %

Hàng tuần

1,259,000 đ

2,289,000

20 %

Chủ Nhật Hàng tuần

599,000 đ

699,000

0 %

Thứ 5 Hàng Tuần | 2.259K - Áp dụng cho đoàn trên 30 khách

2,259,000 đ

2,459,000

50 %

Thứ 5 Hàng Tuần

1,368,000 đ

2,736,000

30 %

Áp dụng cho khách đoàn

1,899,000 đ

2,713,000

30 %

Thứ 5 hàng tuần

2,450,000 đ

3,590,000

30 %

Hằng ngày - Dành cho khách đoàn

3,472,700 đ

4,961,000

40 %

Hằng tuần

1,699,000 đ

2,832,000

30 %

Tối thứ 5 hàng tuần

2,590,000 đ

3,700,000

27 %

Thứ 5 Hàng Tuần

2,189,000 đ

2,999,000

40 %

Hằng ngày

2,249,100 đ

3,748,500

20 %

Hằng ngày

1,749,000 đ

2,915,000

35 %

Thứ 5 Hàng Tuần

1,590,000 đ

2,450,000

37 %

Thứ 6 hàng tuần

1,550,000 đ

2,460,000

20 %

Hằng năm

2,799,000 đ

4,665,000

39 %

Thứ 6 Hàng tuần

1,098,000 đ

1,800,000

35 %

Thứ 6 hàng tuần

1,189,000 đ

1,830,000

45 %

Thứ 5 Hàng Tuần

1,399,000 đ

2,545,000

20 %

Hàng ngày, Cho Khách Đoàn

1,990,000 đ

2,487,500

30 %

Tối thứ 3-5-7 hàng tuần

1,569,000 đ

2,242,000

45 %

Rằm tháng riêng

549,000 đ

999,000

20 %

Thứ 5- Thứ 6- Thứ 7

1,521,000 đ

1,690,000

20 %

Hằng ngày

595,000 đ

595,000

20 %

Thứ 2, Thứ 6 hàng tuần

2,950,000 đ

3,540,000

30 %

Thứ 5, Chủ Nhật Hàng Tuần

3,100,000 đ

4,030,000

20 %

Hằng ngày

999,000 đ

999,000

45 %

Hằng ngày|Chỉ áp dụng cho khách đoàn trên 40 khách

1,099,000 đ

1,999,000

20 %

Hàng Ngày

1,709,100 đ

1,899,000

30 %

Hằng tuần

4,193,000 đ

5,990,000

30 %

Hằng ngày

2,250,000 đ

3,214,000

20 %

Hằng ngày

3,990,000 đ

4,988,000

20 %

Hàng ngày

2,790,000 đ

3,487,500

20 %

Hằng ngày

2,528,500 đ

3,890,000

20 %

Thứ 6 hàng tuần

2,583,000 đ

3,690,000

20 %

Hằng ngày

2,999,400 đ

4,999,000

20 %

Hằng ngày

1,299,480 đ

2,499,000

20 %

Theo yêu cầu

1,992,000 đ

2,490,000

lên đầu trang